Krzysztof Kacuga


Ukończył studia wyższe magisterskie (biologia) w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, Doradztwo szkolne i zawodowe w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Rachunkowość i zarządzanie finansami w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Business Coaching Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.

 

Przeszedł wszystkie szczeble rozwoju kariery zawodowej: od stanowiska robotniczego po kadrę zarządzającą. Pracował jako menedżer w Fundacji Edukacja dla Demokracji w Warszawie. W latach 2000 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu tej organizacji. Jest autorem ponad 70-ciu publikacji z zakresu prawa pracy, przedsiębiorczości, planowania i realizacji projektów (wydania w języku polskim i tłumaczenia obcojęzyczne).

Największą satysfakcję zawodową odnajduje w tworzeniu środowiska, w którym ludzie odkrywają przestrzeń i kierunki własnego rozwoju. Preferuje stawianie otwartych pytań, formułowanie problemów, organizowanie warunków do poszukiwania samodzielnych odpowiedzi oraz zespołowego wypracowywania rozwiązań sytuacji postrzeganych jako trudne.

Osobistą satysfakcję czerpie z poznawania miejsc, w których mieszkańcy oddają cząstkę własnej pracy, wpływając na poprawę jakości życia w swojej małej ojczyźnie.

 

  • Coachingu: mimowolny praktyk w działaniu. Nie nazywając siebie coachem od wielu lat, spontanicznie i intuicyjnie wspiera rozwój współpracowników, pomagając w przezwyciężaniu słabości i motywując ich do rozwoju.
  • Szkoleniach: z zakresu realizacji projektów, przywództwa, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, rozwoju osobistego, metodyki organizowania procesu edukacji dorosłych, przedsiębiorczości, edukacji mikrofinansowej. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i powyżej 8 tysięcy przeprowadzonych godzin szkoleniowych.

 

  • Planowaniu, realizacji i zarządzaniu projektami: jest autorem i realizatorem 28 projektów rozwoju zasobów ludzkich, o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym. Łączny czas ich trwania 245 miesięcy. Wzięło w nich bezpośredni udział ponad 17 tysięcy osób.

 

  • Ewaluacji szkoleń i projektów – wspiera doskonalenie procesów szkoleniowych poprzez action research, wykorzystanie metody Video Interaction Training, superwizję. Pierwsze ewaluacje zajęć prowadził w latach 1999-2000. Jest autorem koncepcji, narzędzi badawczych i powstałych w oparciu o nie kilku raportów ewaluacyjnych projektów ogólnopolskich a także konsultantem i ekspertem w innych.

 

Osoba rozmawiająca z tłumem