Marzena Sadowska-Kawka


Ukończyła psychologię na UŁ oraz studia podyplomowe na SWPS (Ocena i rozwój pracowników) i SGH (Akademia Zarządzania), a także Szkołę Trenerów Biznesu.

Największą satysfakcję zawodową odnajduje we wspieraniu innych w poszukiwaniu i docieraniu do własnego potencjału i pasji (nie tylko zawodowych). Chętnie angażuje się w projekty, które dają szansę poznawania nowych podejść i poszerzania posiadanego oraz zdobywania całkiem nowego doświadczenia. Wyzwaniem są dla niej sytuacje wymagające poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, możliwość ich kreowania i wdrażania.

Osobistą satysfakcję czerpie z poznawania… ludzi, miejsc, kierunków.

 

Specjalizuje się w:

 

 

  • Ocenie i rozwoju kompetencji: budowanie profili kompetencyjnych, projektowanie i realizacja procesów Assessment i Development Centre (m.in.: pisanie zadań, udział w sesjach w roli asesora, aktora i koordynatora, opracowywanie raportów kompetencyjnych, udzielanie feedbacków), wspieranie oceny 360 stopni (tworzenie formularzy oceny, spotkania wspierające w analizie raportów), prowadzenie spotkań rozwojowych z uczestnikami procesów oceny, projektowanie narzędzi rozwojowych dostosowanych do modeli kompetencyjnych.

 

  • Wspieraniu rozwoju zawodowego i osobistego: prowadzenie warsztatów oraz spotkań indywidualnych z elementami coachingu z zakresu odkrywania potencjału i zainteresowań oraz projektowania drogi rozwoju zawodowego i osobistego.

 

  • Szkoleniach: opracowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, budowania ścieżek kariery oraz realizacji procesów oceny kompetencji metodą Assessment i Development Centre.

 

  • Rekrutacji: projektowanie i realizacja procesów rekrutacyjnych na potrzeby klientów oraz projektów finansowanych ze środków UE.

 

  • Posiada akredytację do zastosowania nowoczesnego sytemu pomiaru osobowości zawodowej Facet 5 oraz udzielania informacji zwrotnej po zastosowaniu narzędzia.

 

  • Tworzeniu i realizacji projektów grantowych: realizacja licznych projektów dla organizacji pozarządowej dofinansowanych ze środków publicznych oraz przedakcesyjnych (Phare 2002), koordynowanie ich przebiegu, odpowiedzialność za rekrutację osób realizujących, jak i uczestników projektów, aktywny udział w realizacji projektu (prowadzenie szkoleń, konsultacji, ewaluacji).

Indywiduany doradca do spraw klientów