Robert Krawczyk


Trener z długoletnim doświadczeniem praktycznym w działach sprzedaży i szkoleń.

Pedagog społeczny. Ukończył Szkołę Trenerów SIEĆ w ramach Akademii Terapii i Edukacji Psychologicznej pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracował na stanowiskach trenerskich i menedżerskich w wysoko rozwiniętych organizacjach ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i dystrybucji usług finansowych (ZURICH TUnŻ S.A., SKARBIEC Asset Management Holding S.A., Dom Kredytowy NOTUS S.A.)

Prowadził wiele różnorodnych projektów szkoleniowych jedno- i wielkoetapowych, jako trener wiodący lub współpracujący.

Podczas przeprowadzonych projektów przeszkolił kilka tysięcy pracowników i kilkuset menedżerów zespołów zadaniowych różnego szczebla, efektywnie podnoszą ich umiejętności osobiste i menedżerskie.

Podczas zajęć wykorzystuje aktywizujące metody pracy z grupą: ćwiczenia, burze mózgów, gry i zabawy interakcyjne. Uważa, że najlepiej uczymy się poprzez doświadczanie zmiany, twórcze podejdzie do problemu i budowanie nowych postaw.

Pasjonuje się fotografią i grafiką komputerową.

 

Specjalizuje się w:

 

  • Szkoleniach dla pracowników : technikach sprzedaży, obsłudze klienta, zarządzanie sobą w czasie, negocjacjach handlowych, wystąpieniach publicznych, Train the Trainers.

 

  • Szkoleniach menedżerskich: budowaniu i zarządzaniu zespołem, zarządzaniu zmianą, zarządzaniu przez cele, komunikacji w zespole zadaniowym, pozytywnej integracji zespołu, inteligencja emocjonalna menedżera, twórczym rozwiązywaniu problemów w zespole zadaniowym.

 

Człowiek kultury