Sprzedaż


  1. SPRZEDAŻ DORADCZA

Prowadzenie rozmowy sprzedażowej za pomocą pytań. Odkrywanie potrzeb i potrzeb ukrytych klienta. Doradztwo w zakresie doboru produktów lub usług.

 

  1. SPRZEDAŻ PERSWAZYJNA

Sterowanie rozmową sprzedażową z klientem, tak by wykreować jego potrzeby w oparciu o posiadany produkt. Budowanie rozmowy na mocnych stronach oferty własnej i słabych konkurencji.

 

  1. SPRZEDAŻ PRZEZ OBSŁUGĘ

Przechodzenie od obsługi do sprzedaży. Odkrywanie potrzeb klienta. Sprzedaż produktów i usług w trakcie obsługi. Wzbudzenie zainteresowania klienta przyszłą oferty.

 

  1. PREZENTACJA HANDLOWA

Profesjonalna, przekonywująca prezentacja oferty handlowej. Podnoszenie energii audytorium w trakcie prezentacji. Wywieranie wpływu na słuchaczy. Radzenie sobie z trudnymi pytaniami i trudnymi sytuacjami z uczestnikami.

 

  1. NEGOCJACJE

Szukanie z klientem wspólnych rozwiązań pozwalających zaspokoić potrzeby obu stron. Zachowanie dobrych relacji i równowagi w biznesie. Posługiwanie się technikami negocjacyjnymi, obrona przed manipulacją.

 

  1. UMAWIANIE SPOTKAŃ PRZEZ TELEFON

Metody poszukiwania i docierania do osób wpływowych, które decydują o spotkaniu. Sposoby zainteresowania ofertą i umówienia spotkania.

 

 

Sprzedaż cena