Kodeks dobrych praktyk szkoleniowych


Spis zasad i norm będących standardami Firmy szkoleniowej Training Services

  1. Klient jest dla nas najważniejszy. W naszych działaniach kierujemy się dobrem i interesem Klienta.
  2. Stawiamy nasze doświadczenie i kompetencje w służbie Klienta. Dopełniamy wszystkich starań, by sprostać jego oczekiwaniom na każdym etapie współpracy.
  3. Jesteśmy uczciwi. Podejmujemy się tylko takich działań, do których mamy odpowiednie zasoby kompetencyjne, ludzkie i organizacyjne.
  4. Zapewniamy lojalność w kontaktach z Klientem i poufność uzyskanych od niego informacji.
  5. Na każdym etapie współpracy rzetelnie wykonujemy zadania, których się podjęliśmy w stosunku do Klienta.
  6. Dbamy o efektywność naszych działań. Określamy rzeczywiste potrzeby Klienta i dobieramy do nich metody, narzędzia i formy, które według naszej wiedzy i doświadczenia są najbardziej skuteczne przy ich realizacji.
  7. Działamy w sposób transparentny dla Klienta. Nie łączymy bez wiedzy Klienta działań rozwojowych z selekcją i oceną. Nasze opinie i wnioski przedstawiamy w sposób obiektywny, nie ingerując w niczyją prywatność.
  8. Dbamy o własny rozwój i ciągłe podwyższanie kompetencji, by móc dostarczać klientom najwyższy poziom usług i podejmować się nowych wyzwań.
  9. W sposób rzetelny przedstawiamy biznesowe informacje o Firmie, naszych kompetencjach i zrealizowanych projektach.
  10. Nie stosujemy reklamy negatywnej i nie naruszamy dobrego imienia innych podmiotów lub osób.

 

Wykres dobrej praktyki