Obsługa Klienta


  1. PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Poznanie zasad obsługi klienta, wpływających na opinię klienta o usługodawcy. Nauka zachowań wymaganych przy profesjonalnej obsłudze klienta i budowaniu relacji z klientem.

 

  1. TRUDNA ROZMOWA Z KLIENTEM

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i niespodziewanych z klientami. Poznanie typów klienta. Dobór sposobu obsługi w zależności od typu klienta i sposobu jego zachowania.

 

  1. BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

Analiza cyklu obsługi klienta. Określenie i opracowanie działań wzmacniających satysfakcję klienta. Metody budowania długotrwałych, wzajemnie korzystnych relacji między usługodawcą a klientem.

 

  1. KAŻDY MOŻE BYĆ LIDEREM

Kształtowanie postawy proaktywnej w stosunku do klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego. Przyjmowanie odpowiedzialności i postawy lidera w sytuacjach niestandardowych.

 

Kleint pierwszoplanowany ważny