Umiejętności Menedżerskie


  1. ROZMOWA COACHINGOWA Z PRACOWNIKIEM

Etapy rozmowy coachingowej – Model GROW. Przygotowanie do rozmowy, wykorzystanie narzędzi coachingowych wspomagających proces. Prowadzenie rozmowy, ocena efektów.

 

  1. KIEROWANIE ZESPOŁEM

Funkcje i zadania menedżera. Style przywództwa. Zarządzanie przez cele i efektywnością zespołu. Komunikacja w pracy menedżera. Narzędzia motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

  1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Fazy i kluczowe elementy projektu. Metodologia przygotowania projektu, definiowanie i planowanie projektów. Zadania osoby kierującej projektem. Zagrożenia i bariery w przebiegu projektu.

 

  1. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Model zmian i narzędzia zarządzania zmianą. Siły wspierające i hamujące zmianę. Komunikacja w zmianie. Reakcje na zmianę. Radzenie sobie z obiekcjami i oporem wobec zmiany.

 

  1. ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI

Model kształtowania strategii szkoleń i rozwoju. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. Planowanie i budżetowanie szkoleń. Realizacja projektów szkoleniowych. Ocena i ewaluacja szkoleń. Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania.

 

  1. OCENY OKRESOWE

Wymagania dotyczące systemu ocen okresowych. Formy i kryteria oceny pracowników. Narzędzia stosowane w ocenie pracownika. Prowadzenie rozmów oceniających. Zastosowanie wyników ocen okresowych.

 

Umiejętne menedżerstwo