Doradztwo – Audyt


  1. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ORGANIZACJI

Audyt pozwalający na precyzyjne określenie potrzeb szkoleniowych i procesów rozwojowych na poziomie organizacji, zespołów pracowniczych i jednostki. Określa przyczyny hamujące/umożliwiające rozwój, mierzy efektywności pracy oraz poziom deficytu konkretnych umiejętności na danych stanowiskach.

 

  1. UKRYTY KLIENT

Badanie, które realizowane na kilku płaszczyznach sprawdzi poszkoleniowy poziom wiedzy i umiejętności pracowników, oceni ich postawę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, przestrzeganie obowiązujących w firmie procedur i dbałość o utrzymanie standardów. Badanie Ukryty Klient prowadzone jest z zastosowaniem wielu metod badawczych, które dają dokładny obraz pracy osób badanych.

 

  1. EXTENDED DISC

Narzędzie diagnostyczne dostarczające informacji o profilu osobowościowym i potencjale pracowników.

Pomocne w procesie rekrutacji, do diagnozy talentów w firmie, tworzeniu programów motywacyjnych, projektowaniu działań rozwojowych, badaniu zaangażowania i satysfakcji pracowników, zarządzaniu zespołem i doskonalenia pracy zespołowej.

Coach-trener-zespół-nauka