FMCG/DYSTRYBUCJA


Dystrybucja

Żaden naród nie został nigdy zrujnowany przez handel.

 

Znacznik, punktator FMCG/DYSTRYBUCJA Znacznik, punktator
ADIDAS

szkolenia z: autoprezentacji i komunikacji.

CASSONS

szkolenia ze: sprzedaży.

COGNIS POLSKA

szkolenia z: prezentacji handlowej.

MARY KAY

szkolenia z: autoprezentacji,
Train the Trainer, komunikacji.

OPTIMUM DISTRIBUTION

szkolenia ze: sprzedaży.

POLSTAR

szkolenia ze: sprzedaży, negocjacji.

RUCH

szkolenia z : warsztaty przedsiębiorczości.

doradztwo: outplacemant.