Urzędy Państwowe i Samorządowe


URZĘDY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE

Państwo jest tak silne, jak jego obywatele.

 

Znacznik, punktator URZĘDY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE Znacznik, punktator
KANCELARIA PREMIERA RADY MINISTRÓW

szkolenia z: umiejętności menedżerskich.

 

URZĘDY GMIN I MIAST:
DMOSIN, WARTKOWICE, DALIKÓ
W, PARZĘCZEW, ZGIERZ, BRZEZINY, ROGÓW, JEŻÓW, BRZEZINY, KOLUSZKI,szkolenia z : Kodeksu Etyki.doradztwo: wprowadzenie Kodeksu Etyki.
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

szkolenia z: obsługi klienta.